Standaard Ruwhaar Teckel

Wij hebben 1 teckel in huis (Birke v.h. Ruwerveld-Zicht) waar we af en toe een nestje mee fokken. Onlangs heeft een nakomeling van Birke, dankzij zijn 'handler' (Lindsay v. Hierden) het verrassend goed gedaan op de Winner 2015! Daar zijn we natuurlijk trots op!

De RUWHARIGE Teckel behoort een stekelige vacht te hebben met een flinke baard en wenkbrauwen. Het is bij jonge pups moeilijk te zien hoe de beharing zich gaat ontwikkelen, maar het is wel een feit dat de meest wollige pup uit het nest dikwijls een hond wordt met een te overdadige en zachte vacht.

Meestal zijn de ruwharen wildkleurig, maar er komen eveneens black and tan, rode en chocoladekleurige honden voor. Alsook - zij het sporadisch- de getijgerde ruwhaar.

De ruwe beharing is ontstaan door kortharige teckels te kruisen met de Dandie Dinmont- en andere Terriërs. Goede gezinshonden, ook bij kinderen.

Dit is tevens de soort teckel die het meest voor de jacht gebruikt wordt. Zij moeten doorgaans tweemaal per jaar getrimd oftewel geplukt worden. Voor het dagelijks onderhoud dienen zij regelmatig goed geborsteld te worden met een harde haren borstel en een grove kam. (Gebruik nooit een borstel met metalen haakjes of punten en evenmin een te fijne (stof)kam. Hierdoor wordt de vacht schade berokkend)!

Het grappige uiterlijk van de ruwharige teckel spreekt de mensen sterk aan, waardoor deze op het moment zeer populair is.

Rasstandaard

Teckels hebben de naam zeer schrander en eigenzinnig te zijn. Welnu, dat klopt!

Birke van het Ruwerveld-Zicht

Ze zijn slim en vindingrijk en zeer aanhankelijk jegens de baas. Ze zijn buitengewoon waaks en hebben een moedig en nieuwsgierig karakter. In tegenstelling tot veel andere hondenrassen zoeken teckels heel bewust oogcontact. Zij lezen als het ware wat er in hun mensen omgaat, waardoor een bijzondere binding ontstaat.

Teckels kunnen om hun zin door te drijven geweldig komedie spelen. Zij hebben een groot gevoel voor humor en stellen het op prijs de lachers op hun hand te hebben. Maar ze kunnen ook snel beledigd zijn en dan kan het lang duren vooraleer de baas weer in genade aangenomen wordt.

Van nature laat de teckel zich graag gelden en men moet er dus alert op zijn de baas te blijven. Geef een teckel een vinger en hij neemt de hele hand. Daarom mag u geen slaafse gehoorzaamheid van dit ras verwachten, want de teckel zal tot zijn laatste levensdag blijven proberen het laatste woord te hebben. U kunt hem echter wel degelijk onder appèl krijgen, het duurt alleen iets langer en u zult wat meer geduld moeten hebben dan bij andere rassen het geval is.

Teckels zijn jachthonden met een dikwijls felle jachtpassie en dat is tevens de oorzaak van het eigenzinnige karaktertrekje dat in iedere teckel huist.

Al vele honderden jaren lang werden teckels gebruikt voor de jacht op vossen en dassen (vandaar de ietwat ouderwetse benaming Dashond)! De hond werd daartoe in de vossenburcht gezet en moest op eigen initiatief het karwei klaren. Daar is een flinke portie moed, doorzettingsvermogen en slimheid voor nodig. Deze eigenschappen zijn door de eeuwen heen in het ras doorgefokt, vandaar dat de zelfstandigheid en eigen inbreng van de teckel zo dikwijls voor 'eigenwijs' wordt aangezien.

Ook heden ten dage wordt er nog steeds met teckels gejaagd, zowel op ondergronds als bovengronds wild. U begrijpt daar wel uit dat u geen troetelig dameshondje in huis haalt, maar een sterke gespierde hond met een enorm uithoudingsvermogen en een markant karakter.

Het jachtinstinct wil nog wel eens moeilijkheden opleveren, waardoor men de hond met veel jachtpassie niet of nauwelijks los kan laten lopen in het vrije veld. Doet men dit wel, dan gebeurt het meer dan eens dat de teckel verdwijnt en zich urenlang niet laat zien. U zult in zo'n geval moeten blijven wachten tot het de teckel belieft terug te komen. Straffen heeft weinig zin, want de volgende keer is de jachtpassie weer sterker dan uw straf of boze woorden. Aangelijnd houden is de boodschap!

Teckels kunnen heel oud worden, maar het is algemeen bekend dat de lange rug van deze honden hun kwetsbare punt is. Laat ze niet hoog springen en geen trappen lopen; zorg er vooral voor dat uw hond niet te dik wordt, daar de rug van een slanke hond minder zwaar belast wordt dan van een dikke.

Dat kan moeilijkheden opleveren, daar de teckel zoals iedere werkhond een onverzadigbare eetlust heeft. U zult moeten leren daar niet aan toe te geven.

Wegens de kwetsbare rug is het beter de pup uit de handen van heel jonge kinderen te houden, daar deze nogal eens de neiging hebben om met het kleine hondje te slepen en te sjouwen, waardoor schade aan de wervelkolom kan ontstaan (maar in wezen geldt dit voor ieder hondenras!).

Teckels kunnen uitstekend met hun soortgenoten overweg. Andersoortige huishonden en katten worden wel geaccepteerd, maar dit gaat beter als zij er van jongs af aan mee opgroeien.

Knaagdieren en vogels zult u achter tralies moeten houden, daar ze op het jachtinstinct van de teckel werken. Natuurlijk bevestigt de uitzondering de regel, wij spreken hier in het algemeen.

Teckels worden gefokt in drie verschillende maten en haarvariëteiten, waardoor er in totaal 9 soorten bestaan.

De grootste is de Standaardteckel, die een borstomvang heeft vanaf 35 cm. tot een niet nader vastgelegde maat. Het gewicht kan variëren tussen 9 à 10 kilo.

Het middelste type is de Dwergteckel, die een borstomvang heeft van 30 tot 35 cm, waarbij het gewicht varieert tussen de 5 en 7 kilo.

Tenslotte is er het kleinste slag en dat is de zgn. Kaninchenteckel, die een borstomvang heeft tot 30 cm en een gewicht dat schommelt tussen de 4 en 5 kilo.

Aanschaf Teckel

Bezint eer ge begint!

U heeft de Rasbeschrijving gelezen en begrepen dat u een hond koopt met een zeer eigenzinnig karakter. Om de hond evenwichtig op te laten groeien, dient u daar veel liefde, aandacht en tijd aan te besteden.

De beste manier om op verantwoorde wijze een pup aan te schaffen, is de rasvereniging om adressen te vragen. De fokkers van wie de adressen te vinden zijn onder het tabblad Pupinfo, fokken hun pups volgens de voorwaarden van het NTC Fokreglement.

In deze voorwaarden zijn verschillende eisen opgenomen die gelden voor de beide ouderdieren plus de pups.

Deze eisen hebben alles te maken met gezondheid, schoonheid en karakter. Dit dient de koper meer zekerheid te geven t.a.v. een in alle opzichten goed fokproduct

Nadat u via de Pupinfo adressen heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de betreffende fokkers. Laat u uitgebreid informeren alvorens tot een aankoop over te gaan. Dit kan zowel voor u, alsmede de fokker, eventuele moeilijkheden voorkomen. Ga ook eens bij andere fokkers kijken en doe wat ervaring op.

Maak echter eerst goede afspraken vooraleer u een bepaalde kennel bezoekt.

I.V.M. BESMETTINGSGEVAAR VOOR DE PUPS, VERZOEKEN WIJ U DRINGEND NOOIT MEERDERE FOKKERS OP 1 DAG TE BEZOEKEN. VIA UW SCHOEISEL EN AANRAKING KUNT U EEN EVENTUELE BESMETTING OVERBRENGEN!

Goed begeleide pups komen direct naar u toe als u het nestje bezoekt. Een jonge pup is spontaan en nieuwsgierig, spelen zijn voornaamste bezigheid.

Natuurlijk hebben pups ook veel slaap nodig en u kunt niet verwachten dat een pup die uit zijn rustuurtje is gehaald, direct monter reageert. Gun het diertje de tijd om goed wakker te worden. Sla met aandacht het kleine grut gade en bedenk dat uw a.s. hondje - als alles naar wens gaat - een flink aantal jaren van uw leven met u zal delen.

U dient de consequenties goed te begrijpen en te aanvaarden.

Wat ontvangt u bij aankoop van een pup?

Het INENTINGSBOEKJE: hierin staat vermeld welke inentingen uw pup van de dierenarts heeft ontvangen. Let goed op, het inentingsboekje wordt uitsluitend door de dierenarts afgegeven. Het invullen van de naam enz. kan wél door de fokker geschieden.

Elke goede fokker zal u voor de eerste 6 maanden alle instructies inzake voeding en opvoeding meegeven.

De STAMBOOM: deze wordt door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland aan de fokker afgegeven. Sommige fokkers geven er de voorkeur aan om de stamboom zelf te brengen. Anderen verzoeken u de stamboom af te halen in gezelschap van uw pup. Weer anderen sturen de stamboom op of organiseren een 'terugkomdag' voor het gehele nest, waarbij de stambomen collectief worden uitgereikt.

Het contact houden met de fokker is zeer aan te bevelen. Indien genoemd contact volgens uw mening niet optimaal verloopt, kunt u ten allen tijde de NTC inschakelen, die u zal trachten te adviseren.

Schakel bij eventueel voorkomende ziektes ALTIJD uw dierenarts in en experimenteer niet zelf. Laat u niet van de wijs brengen door buren, vrienden en alle goedwillende mensen om u heen. Tegenstrijdige adviezen scheppen verwarring en er doen nog altijd veel te veel bakerpraatjes de ronde.

Neem bij problemen uitsluitend contact op met uw fokker, de dierenarts of de NTC.

Puppycursus volgen? Uitstekend idee! Zorg er in ieder geval voor dat uw hond de definitieve inenting heeft gehad en neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Kynologenclub. Houdt er rekening mee dat er na afloop van de training een aantal minuten 'vrij spelen' kan zijn en dat uw teckelpup - gezien de huidige trend - waarschijnlijk tussen zeer grote honden loopt. Bedenk dat veel honden bij het spelen met de poten slaan en uw kleine pup zeer kwetsbaar is. Indien u ziet dat het spel te ruw toegaat en uw pup gemolesteerd wordt, kunt u het speelkwartiertje beter overslaan om narigheid te voorkomen.

Tenslotte......

De liefde van een hond is de enige ECHTE liefde die men kan kopen! Zorg dat u die liefde waard bent en betoon u in alle opzichten een goede en zorgzame baas. Uw teckel zal u belonen met oneindig veel trouw en aanhankelijkheid!

Trimschema

Daar gebleken is dat ruwharige teckels vaak in schnauzer- of terriërmodel getrimd worden, hetgeen absoluut fout is, volgt hier het trimschema van de NEDERLANDSE TECKEL CLUB.

Ruwharige teckels worden doorgaans tweemaal jaarlijks tijdens hun natuurlijke ruiperiode (meestal de maanden maart/april en sept./okt.) met de hand ofwel met een Engels stripmesje (géén snijdend mes) geplukt.

Sommige honden kunnen van nature een te zachte wollige vacht hebben en dan zal er inderdaad een snijdend mesje aan te pas moeten komen, maar met de hand plukken verdient te allen tijde de voorkeur.

In de rasstandaard staat duidelijk dat de ruwharige teckel er op een afstand behoort uit te zien als een korthaar met uitzondering van het garnituur - wenkbrauwen en snorrenbaard. D.w.z. dat het hele lichaam inclusief onderborst, poten en staart op één lengte wordt gebracht met uitzondering van een klein plukje ter accentuering op de uitstekende punt van het borstbeen (zie pijl).

Vooral het trimmen van de onderborst is erg belangrijk, daar de hond tenminste één derde van de schofthoogte aan bodemafstand dient te hebben. D.w.z. dat er zeker een handbreed ruimte onder het diepste gedeelte van de onderborst moet zijn.

Zou men daar teveel haar laten zitten, lijkt de hond nog dieper gesteld.

Schedel, oren, wangen en nek worden eveneens kort getrimd. Ook hier wordt uitsluitend met de hand geplukt, dus nooit een schaar of tondeuse gebruiken. Als wenkbrauwen blijven er twee kleine gescheiden boogjes boven de ogen staan. Elk boogje loopt van binnenooghoek tot buitenooghoek, daartussen wordt het haar verwijderd. Alleen de uitstekende plukjes onder de ogen mogen worden weggehaald, er mag echter geen uitholling ontstaan zoals bij foxterriërs. Trek voor de baard een denkbeeldige lijn van buitenooghoek tot mondhoek. Dit geeft de vorm van de baard aan. Trim voorzichtig de lange punten van snor en baard naar verhouding bij.

Eveneens in tegenstelling met terriërs wordt de baard niet te lang gelaten en niet naar voren gekamd.

De oren dienen eveneens te worden geplukt en de oorranden mogen nooit worden geknipt. Sommige teckels hebben weinig of geen ondervacht op hun schedel waardoor deze na het trimmen kaal wordt. Dit maakt niets uit want in de eerste plaats zijn de kale plekken binnen twee weken weer begroeid, maar bovendien ontstaat door consequent te blijven trimmen, op de lange duur meer ondervacht.

De poten worden eveneens totaal kort getrimd. Het teveel aan haar tussen de voetzolen dient te worden weggeknipt met het oog op klitvorming. De voeten worden kort en rond bijgewerkt en de nagels zo nodig geknipt.

Indien de hond deelneemt aan een tentoonstelling of clubmatch moet hij/zij tenminste twee maanden voordien getrimd worden. Na het trimmen is de vacht n.l. erg zacht en deze moet voldoende tijd krijgen om weer tot de vereiste harde haarstructuur uit te groeien. Ook voor tentoonstellingshonden geldt de regel dat een teckel een werkhond is en weliswaar op tijd getrimd dient te worden maar niet overdreven getoiletteerd.

Rasbeschrijving

Teckels hebben de naam zeer schrander en eigenzinnig te zijn. Welnu, dat klopt!

Ze zijn slim en vindingrijk en zeer aanhankelijk jegens de baas. Ze zijn buitengewoon waaks en hebben een moedig en nieuwsgierig karakter. In tegenstelling tot veel andere hondenrassen zoeken teckels heel bewust oogcontact. Zij lezen als het ware wat er in hun mensen omgaat, waardoor een bijzondere binding ontstaat.

Teckels kunnen om hun zin door te drijven geweldig komedie spelen. Zij hebben een groot gevoel voor humor en stellen het op prijs de lachers op hun hand te hebben. Maar ze kunnen ook snel beledigd zijn en dan kan het lang duren vooraleer de baas weer in genade aangenomen wordt.

Van nature laat de teckel zich graag gelden en men moet er dus alert op zijn de baas te blijven. Geef een teckel een vinger en hij neemt de hele hand. Daarom mag u geen slaafse gehoorzaamheid van dit ras verwachten, want de teckel zal tot zijn laatste levensdag blijven proberen het laatste woord te hebben. U kunt hem echter wel degelijk onder appèl krijgen, het duurt alleen iets langer en u zult wat meer geduld moeten hebben dan bij andere rassen het geval is.

Teckels zijn jachthonden met een dikwijls felle jachtpassie en dat is tevens de oorzaak van het eigenzinnige karaktertrekje dat in iedere teckel huist.

Al vele honderden jaren lang werden teckels gebruikt voor de jacht op vossen en dassen (vandaar de ietwat ouderwetse benaming Dashond)! De hond werd daartoe in de vossenburcht gezet en moest op eigen initiatief het karwei klaren. Daar is een flinke portie moed, doorzettingsvermogen en slimheid voor nodig. Deze eigenschappen zijn door de eeuwen heen in het ras doorgefokt, vandaar dat de zelfstandigheid en eigen inbreng van de teckel zo dikwijls voor 'eigenwijs' wordt aangezien.

Ook heden ten dage wordt er nog steeds met teckels gejaagd, zowel op ondergronds als bovengronds wild. U begrijpt daar wel uit dat u geen troetelig dameshondje in huis haalt, maar een sterke gespierde hond met een enorm uithoudingsvermogen en een markant karakter.

Het jachtinstinct wil nog wel eens moeilijkheden opleveren, waardoor men de hond met veel jachtpassie niet of nauwelijks los kan laten lopen in het vrije veld. Doet men dit wel, dan gebeurt het meer dan eens dat de teckel verdwijnt en zich urenlang niet laat zien. U zult in zo'n geval moeten blijven wachten tot het de teckel belieft terug te komen. Straffen heeft weinig zin, want de volgende keer is de jachtpassie weer sterker dan uw straf of boze woorden. Aangelijnd houden is de boodschap!

Teckels kunnen heel oud worden, maar het is algemeen bekend dat de lange rug van deze honden hun kwetsbare punt is. Laat ze niet hoog springen en geen trappen lopen; zorg er vooral voor dat uw hond niet te dik wordt, daar de rug van een slanke hond minder zwaar belast wordt dan van een dikke.

Dat kan moeilijkheden opleveren, daar de teckel zoals iedere werkhond een onverzadigbare eetlust heeft. U zult moeten leren daar niet aan toe te geven.

Wegens de kwetsbare rug is het beter de pup uit de handen van heel jonge kinderen te houden, daar deze nogal eens de neiging hebben om met het kleine hondje te slepen en te sjouwen, waardoor schade aan de wervelkolom kan ontstaan (maar in wezen geldt dit voor ieder hondenras!).

Teckels kunnen uitstekend met hun soortgenoten overweg. Andersoortige huishonden en katten worden wel geaccepteerd, maar dit gaat beter als zij er van jongs af aan mee opgroeien.

Knaagdieren en vogels zult u achter tralies moeten houden, daar ze op het jachtinstinct van de teckel werken. Natuurlijk bevestigt de uitzondering de regel, wij spreken hier in het algemeen.

Teckels worden gefokt in drie verschillende maten en haarvariëteiten, waardoor er in totaal 9 soorten bestaan.

De grootste is de Standaardteckel, die een borstomvang heeft vanaf 35 cm. tot een niet nader vastgelegde maat. Het gewicht kan variëren tussen 9 à 10 kilo.

Het middelste type is de Dwergteckel, die een borstomvang heeft van 30 tot 35 cm, waarbij het gewicht varieert tussen de 5 en 7 kilo.

Tenslotte is er het kleinste slag en dat is de zgn. Kaninchenteckel, die een borstomvang heeft tot 30 cm en een gewicht dat schommelt tussen de 4 en 5 kilo.